1

موضوع مشاوره

تعیین نوع و موضوع مشاوره
2

تعیین زمان

انتخاب تاریخ و زمان مشاوره
3

مشخصات شما

ثبت اطلاعات فردی
4

پرداخت

اتصال به درگاه اینترنتی
5

تایید رزرو

تکمیل فرایند و تایید رزرو

موضوع مشاوره

در صورت تمایل برای دریافت مشاوره تخصصی و بررسی شرایط خود می توانید از طریق این سیستم اقدام به رزرو وقت مشاوره نمایید

لطفا نوع و موضوع مشاوره خود را انتخاب کنید:

تعیین زمان


در زیر شما می توانید زمان های موجود برای مشاوره توسط را ببینید. برای رزرو روی زمان مورد نظر کلیک کنید.

مشخصات شما


شما در تاریخ و ساعت ، سرویس مشاوره را با رزرو کردید. در صورت تایید، اطلاعات خواسته شده را جهت ادامه مراحل تکمیل کنید.
موارد مهم در خصوص جلسات مشاوره:
  • پس از رزرو وقت مشاوره امکان کنسلی و یا بازگشت وجه مقدور نیست.
  • جلسه مشاوره شما راس ساعت تعیین شده آغاز خواهد شد.
  • مدت زمان جلسات مشاوره، ۴۵ دقیقه خواهد بود.

(فارسی وارد نمایید)
(فارسی وارد نمایید)

پرداخت


مبلغ قابل پرداخت: 1,000 تومان

پرداخت با تمامی کارت‌های عضو شبکه شتاب:


تایید رزرو


پرداخت ناموفق بود

رزرو شما انجام نشد